Prevenció de riscos laborals

L’objectiu de la Secretaria de prevenció de riscos laborals de la Intersindical a la Generalitat Catalunya és millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores i en especial dels nostres afiliats/des. Escoltar, ajudar i acompanyar en tot allò que sigui possible i vetllar constantment per una millor salut laboral als llocs de treball.

Ens podeu contactar a traves del correu  

El/la delegat/da de prevenció és el/la representant dels treballadors i les treballadores (representen el personal funcionari i el personal laboral)  amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos laborals a la feina (Normativa: Article 35 i següents de la Llei de prevenció de riscos laborals, 31/1995).

Els delegats i les delegades de prevenció de la Intersindical la Generalitat de Catalunya vetllem pel compliment de la normativa en matèria de Salut Laboral i treballem per l’aplicació ACTIVA i EFECTIVA de les mesures de prevenció i riscos laborals als lloc de treball.

Entre d’altres tasques assistim al Comitè de seguretat i salut, que és l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos.

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.