Qui som el SOC de la Intersindical?

La Intersindical vàrem presentar-nos per primera vegada a unes eleccions sindicals en el SOC el febrer del 2018 i en vam obtenir la representació de 3 persones delegades. Aleshores, érem al bell mig de la repressió que patia Catalunya sota el cop d’estat parlamentari que suposava la implantació del malauradament conegut article 155 de la constitució de l’estat espanyol, i que s’immiscia a les nostres institucions. En aquell context es van constituir ajustadament unes llistes però que van ser recollides en la confiança de tres delegad@s electes. Va ésser una llista voluntarista, de persones amb un clar compromís cap a la classe treballadora, amb estima al Servei d’Ocupació i compromeses amb un projecte de construcció nacional. Cap d’aquestes persones teníem bagatge sindical i ha estat a base de molt rodatge, de l’acompanyament de l’organització així com de la posterior incorporació de delegad@s amb experiència, que aviat arribem a una maduresa per a l’acció sindical amb la qual donar més àgil resposta i començar a abastar les diverses entitats que conformen l’organisme dins el territori.

Volem continuar creixent i millorant, convertir-nos en una eina eficaç de representació de les treballadores i dels treballadors en la lluita per la defensa del seus interessos, enfront d’una direcció que freqüentment adopta les postures més indesitjables de l’administració o s’excusa o, pitjor, s’amaga en les decisions o normatives d’organismes propis, o aliens a l’Administració catalana. Com a Sindicat que no rep cap subvenció i que el seu funcionament és a partir de les quotes de les persones afiliades i a còpia de les hores d’alliberament sindical, no tenim cap amo i lluitem i lluitarem sempre pel que ens demani la classe treballadora.

Actualment el SOC és un organisme poc i mal conegut, en general, per la ciutadania, i que com a lloc de treball és poc atractiu per a molts professionals competents, i demostra poca capacitat retentiva del seu personal amb talent demostrat. Volem lluitar per aconseguir prestigiar-nos en un veritable assoliment de les finalitats que són la raó de l’existència de l’organisme, facilitant, fomentant, construint o inventat sinergies entre el personal, empreses, autònoms i cooperatives d’arreu del territori que comprenen els Països Catalans i de la qual ha d’obtenir-se una gestió de l’ocupació més eficaç i justa alhora.

Creiem fonamental reivindicar una reorganització del SOC, tant des d’un punt de vista geogràfic (estructura per comarques) com material (recuperar la competència en prestacions i encabir _tret del Pla d’Inserció Laboral_ la Renda Garantida de Ciutadania en el Departament de Serveis Socials/Benestar/Família). Fins a tal punt és obsoleta la xarxa d’oficines que, a l’actualitat, el SOC funciona amb la mateixa organització que tenia l’INEM.

Reclamarem una formació específica que potenciï el territori (agricultura, ramaderia i pesca) i que potenciï la recuperació de les arts i oficis històrics catalans, a més de les més actuals vinculades a les noves tecnologies, la igualtat, l’entorn natural i sostenibilitat, etc. També la reintroducció de l’idioma francès per afavorir vincles amb la Catalunya Nord i crear noves oportunitats laborals i empresarials. Moltes funcions que han estat externalitzades a entitats s’han de recuperar, o bé establir nous paràmetres en el seu control i supervisió, ja que actualment, programa rere programa, fins i tot els del FSE (Fons Social Europeu), s’ha creat una dinàmica opaca i poc eficaç, per la qual recursos ambquè el SOC faria meravelles, veiem el seu malbaratament i l’ús polític i publicitari de la majoria d’aquestes entitats…

Tenim el convenciment que a banda d’ésser un servei essencial per al desenvolupament de Catalunya, dels seus treballadors i treballadores i empreses, el SOC pot servir com una eina de confrontació amb l’Estat espanyol i alhora d’exemple o evidència de com podria ser d’excel·lent una administració catalana amb plenes competències! Finalment, com a Sindicat, a més de donar suport prioritari a la plantilla del SOC amb els recursos propis que disposem a la Inter, la Secció de la Intersindical del SOC no deixarà d’invertir esforços en un objectiu polític prioritari i irrenunciable com la contínua reivindicació de fer fora el SEPE del nostre país, i la gestió amb una perspectiva catalana, democràtica, transparent i de solidaritat social de les competències que ara té reservades i hem de recuperar dins el procés de construcció de la República Catalana.

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.