L’entrevista: “La feina d’agent rural és una feina molt vocacional”

Entrevista a Màrius Domingo de Pedro, agent rural i afiliat a la Intersindical

On treballes?
Soc el cap de l’Àrea Bàsica del Agents Rurals a l’Alt Camp i Agent Major de Fauna i Protecció dels Animals.

Descriu-nos una mica la història i l’organització dels Agents Rurals.
El cos d’Agents Rurals es va crear l’any 1986, després de l’incendi de Montserrat, amb la finalitat inicial de prevenir incendis forestals. A la zona mediterrània segueix sent una tasca principal, tot i que actualment les tasques relacionades amb la fauna i les d’educació ambiental que disposen del programa EDUCAR (Programa Educatiu del Cos d’Agents Rurals) també ocupen gairebé el mateix temps que la prevenció d’incendis.

Actualment, el Cos d’Agents Rurals està integrat al Departament d’Interior.

L’àmbit d’actuació dels Agents Rurals és tot el territori de Catalunya, repartit en 42 comarques i l’assignació d’agents a cada comarca és variable depenent de la càrrega de treball que hi ha. Les comarques estan agrupades en 7 àrees regionals. A cada comarca hi ha un comandament, que és el cap d’Àrea Bàsica, i a cada Àrea Regional hi ha un cap d’Àrea Regional. I per tot Catalunya hi ha un inspector en cap.

L’any passat el Parlament va aprovar el PECAR (Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals), que preveu crear 300 places d’agents i 50 de sots-inspectors, per tal d’afavorir el relleu generacional que serà necessari, ja que l’edat mitjana dels actuals agents rurals ja és de cinquanta-dos anys, de manera que els pròxims 10 anys la meitat dels treballadors es jubilaran.

Per poder accedir a Agent Rural es necessita tenir el Batxillerat, i cal aprovar un concurs oposició amb proves teòriques i proves físiques.

Quina és l’estructura dels Agents Rurals?
Hi ha quatre categories: agent, agent major, oficial i sotsinspector.

A més, dins dels Agents Rurals hi ha 4 especialitats que són Fauna i Protecció dels Animals, Espais Naturals i Medi Ambient, Prevenció d’Incendis Forestals i Recursos Forestals. Amb aquestes 4 especialitats els agents rurals fem vigilància i prevenció de totes les activitats que tenen lloc al medi natural i també vetllem l’aplicació correcta de la legislació relacionada.

També hi ha unitats especials i grups de suport aeri, de suport marí i de muntanya i escalada. Un grup especial pels temes judicials, una unitat especial d’antifurtivisme i la unitat canina, amb gossos ensinistrats per determinar causes d’incendis, atacs d’animals….

Quines condicions laborals teniu?
Treballen 1365 hores repartides al llarg de l’any, i es treballen més hores a l’estiu (que és quan hi ha el dia més llarg i per tant es fan més tasques a la natura, a més que és quan hi ha més perill d’incendis).

El calendari de treball i horari és molt variable, depenent del lloc de treball que es desenvolupa.

Com a funcionaris de la Generalitat, els agents rurals tenen els mateixos permisos i llicències que la resta de treballadors, tot i que les vacances d’estiu i els dies d’assumptes personals a l’estiu tenen més limitacions, pel risc d’incendis.

També hi ha la possibilitat que, quan gaudeixes de vacances, et puguin activar si hi ha alguna emergència nacional, com un gran incendi forestal.

Per últim, vull destacar que la feina d’agent rural és una feina molt vocacional, i els agents que hi treballen ho són i es nota en el dia a dia.