Ara toca negociar!

Cartell concentració

L’acord estatal per a l’increment retributiu signat pel Govern i els sindicats CCOO i UGT ens aboca a una inevitable pèrdua de poder adquisitiu. A més, l’encotillament de qualsevol negociació col·lectiva en matèria retributiva al nostre país, forçat per la tradicional restricció en els pressupostos generals de qualsevol increment superior de la massa salarial, representa un atac als drets de les treballadores i treballadors de l’Administració pública catalana.

Aquest acord estatal, però, possibilita la negociació de condicions tan importants com ara les 35 hores de jornada setmanal o la jubilació parcial pel conjunt del funcionariat de la Generalitat de Catalunya. Segurament això obeeix al fet que clarament saben que perdrem poder adquisitiu i, per tant, es veuen obligats a facilitar o possibilitar una sèrie de millores socials que contrarestin aquesta pèrdua.

A més, la crisi energètica ens obliga a replantejar-nos l’adopció de mesures d’estalvi energètic amb caràcter urgent. La modalitat del teletreball, sempre de manera voluntària, és una oportunitat que no podem deixar escapar.

Però totes aquestes mesures cal negociar-les aquí i només seran realitat si entre totes i tots fem la pressió necessària per tal d’assolir-les. Aquestes millores no cauran del cel. Cal, per tant, lluitar per elles.

Ara ens cal fer-nos sentir i la Intersindical, com a organització representant majoritària en el conjunt del personal tècnic i administratiu de la Generalitat de Catalunya, creiem que ha arribat el moment de posar fil a l’agulla.

Per tot això, demanem a l’Administració de la Generalitat de Catalunya l’obertura d’un procés negociador en el qual exigim:

  • L’ampliació a tres dies de la modalitat de teletreball per tal de complir amb l’estalvi energètic. A més, demanem també la flexibilització de l’horari d’aquesta modalitat per tal d’eliminar les restriccions sobre el temps màxim per treballar que actualment és de 7,5 hores en horari d’hivern i permetre el teletreball en horari parcial.
  • La modificació del Decret 56/2012 sobre jornada i horaris per tal d’establir una jornada setmanal de 35 hores.
  • Fer possible la jubilació parcial pel personal funcionari.

Per la millora de les nostres condicions laborals:

Ara ens toca negociar!

Descarregat el cartell