Mesa sectorial i grups de treball

Formem part de la Mesa Sectorial de Negociació que es reuneix el 3 dilluns de cada mes. Els membres són els següents:

Titulars: Marc Sallas, Àngels Torrents i Teresa Ma. Riera

Suplents: David Hereu i Laia Vellvehí

Participem als següents grups de treball:

  • Treball i relacions dels llocs de treball
  • Relació llocs de treball de l’Agència Tributària de Catalunya
  • Selecció i provisió
  • Borsa d’interins
  • Districte Administratiu
  • Adequació de titulacions
  • ATRI
  • Salut
  • Jornada i horaris
  • PAS Centres Docents i Serveis Educatius