Administracions locals

La sectorial d’Administracions Locals es va constituir el passat 17 de desembre de 2020. El ràpid creixement en aquest àmbit dels Serveis Públic portà a fer una primera trobada a Igualada el 14 de novembre de 2019, i la creació d’un grup de Telegram per posar en contacte els delegats i les seccions sindicals dels diferents ens locals.

Actualment aquest sector de la Intersindical-CSC agrupem mes de 265 delegats i delegades, presents a més d’una setantena d’ens locals, i estem molt a prop d’aconseguir el 10% de delegats que ens permetrà tenir la consideració de sindicat representatiu un l’àmbit de l’administració local de Catalunya.

Per tal d’impulsar aquests objectius potenciarem entre d’altres:

 • Potenciar la formació per tots els delegats i delegades
 • El treball en xarxa i la comunicació interna entre les seccions sindicals per compartir coneixement i fixar uns objectius comuns de treball en aspectes claus.
 • La municipalització de serveis i l’aturada de les externalitzacions.
 • Dotar-nos de recursos humans suficients per donar resposta a la demanda creixent d’assessoraments
 • Fomentar la afiliació entre els/les representants sindicals
 • Conscienciar de l’ús de les hores sindicals per realitzar correctament les nostres tasques sindicals
 • Comunicació externa del treball fet per les seccions sindicals a les xarxes socials i els mitjans de comunicació
 • Comunicació institucional amb les entitats municipalistes i altres agents socials i polítics
 • Campanya de afiliació i constitució de noves seccions, amb especial atenció als petits municipis
 • Fixar uns objectius comuns de treball de les seccions sindicals:
  • Interinatges i abús de temporalitat.
  • Municipalització de serveis i aturada de les externalitzacions.
  • Defensa a possibles retallades fruït de la crisi econòmica
 • Posicionament de la Sectorial dins de la Federació de Serveis Públics a la Intersindical amb els companys de les sectorials d’Educació; Sanitat; Generalitat i Universitats.

El secretariat el componen sis secretaries:

 • Portaveu i secretaria jurídica: Marc Alegre Basagaña
 • Secretaria d’expansió territorial: Anna Laguna
 • Secretaria d’organització i acció sindical: Josep Antolí Sasot.
  • Secretaria adjunta: Jordi Sancho
 • Secretaria de formació: Anna Payà
 • Secretaria de comunicació: Jordi Forgas Massó
 • Secretaria de petits municipis: Jordi Pons Ferrer

Podeu contactar amb la sectorial per correu electrònic i seguir-ne tota l’actualitat a Twitter.