Dotacions PAS de centres educatius per al curs 2024-2025

El passat dijous 20 de maig ens van convocar des de la Subdirecció General del PAS del Departament d’Educació a una reunió informativa sobre les dotacions del personal PAS de centres educatius per al curs 2024-25.

Referent a aquest tema, un total de 80 places que fins ara eren de reforç (69 de personal subaltern i 11 de personal auxiliar administratiu) s’han convertit en places estructurals amb efecte immediat, i no per a l’inici del curs que ve, ja que no era possible prorrogar més aquests reforços. A causa de la falta de pressupostos, s’ha hagut de dur a terme mitjançant l’aprovació d’un crèdit extraordinari, i d’aquesta manera s’han garantit les dotacions que hi havia previstes de cara al curs vinent.

La provisió d’aquestes places s’ha hagut de fer com a vacants sobrevingudes i per tant s’han adjudicat de manera urgent mitjançant la borsa de treball i no a través d’Atri, i en la gran majoria de casos s’hi ha pogut quedar la persona que tenia adjudicat el reforç.

A banda d’això, però, la Subdirecció General del PAS també ens va comunicar que havien fet arribar una proposta als diferents Serveis Territorials referent a la possibilitat que, de forma excepcional i en casos molt concrets, es poguessin recuperar les dues mitges jornades en centres diferents del personal auxiliar administratiu. Ens van deixar molt clar que, de tirar endavant la proposta, seria sempre dins de la mateixa localitat, que afectaria només ciutats grans amb diversos centres i que serviria per passar aquesta dotació que es guanyaria a centres deficitaris amb un volum de feina molt elevat.

Caldrà analitzar bé la proposta i, entre d’altres coses, les possibles afectacions que pugui generar tant al personal afectat com en els propers concursos de trasllat. Des de La Intersindical estarem a l’aguait per veure com evoluciona i per assegurar que, si finalment s’aprova, no es converteixi en un primer pas per tornar a obrir la porta a la situació que teníem anteriorment amb les mitges jornades del personal auxiliar administratiu.

Ja per acabar, vam tornar a reclamar la convocatòria de la tercera sessió del Grup de Treball del PAS de centres educatius, que fa 14 mesos que esperem, i el Departament va tornar a passar la patata a Funció Pública. Ja intuíem que les nostres condicions laborals no eren cap prioritat per a l’Administració, però aquesta deixadesa comença a ser intolerable.